Publications

Summary: IEEE TCAD (34), DAC (22), ICCAD (20), etc.

Journal & Conference Papers

Accepted

 • [J60] Guyue Huang, Jingbo Hu, Yifan He, Jialong Liu, Mingyuan Ma, Zhaoyang Shen, Juejian Wu, Yuanfan Xu, Hengrui Zhang, Kai Zhong, Xuefei Ning, Yuzhe Ma, Haoyu Yang, Bei Yu, Huazhong Yang, Yu Wang, “Machine Learning for Electronic Design Automation: A Survey”, accepted by ACM Transactions on Design Automation of Electronic Systems (TODAES). (arXiv)

 • [J58] Wei Li, Yuzhe Ma, Qi Sun, Lu Zhang, Yibo Lin, Iris Hui-Ru Jiang, Bei Yu, David Z. Pan, “OpenMPL: An Open Source Layout Decomposer”, accepted by IEEE Transactions on Computer-Aided Design of Integrated Circuits and Systems (TCAD).

 • [J56] Ran Chen, Wei Zhong, Haoyu Yang, Hao Geng, Fan Yang, Xuan Zeng, Bei Yu, “Faster Region-based Hotspot Detection”, accepted by IEEE Transactions on Computer-Aided Design of Integrated Circuits and Systems (TCAD). (code)

2021

 • [C119] Yifeng Xiao, Miaodi Su, Haoyu Yang, Jianli Chen, Jun Yu, Bei Yu, “Low-Cost Lithography Hotspot Detection with Active Entropy Sampling and Model Calibration”, ACM/IEEE Design Automation Conference (DAC), San Francisco, CA, Dec. 5–9, 2021.

 • [C118] Junzhe Cai, Changhao Yan, Yuzhe Ma, Bei Yu, Dian Zhou, Xuan Zeng, “NeurFill: Migrating Full-Chip CMP Simulators to Neural Networks for Model-Based Dummy Filling Synthesis”, ACM/IEEE Design Automation Conference (DAC), San Francisco, CA, Dec. 5–9, 2021.

 • [C116] Wei Li, Guojin Chen, Haoyu Yang, Ran Chen, Bei Yu, “Learning Point Clouds in EDA”, ACM International Symposium on Physical Design (ISPD), Mar. 21–Mar. 24, 2021. (paper) (slides) (Invited Paper)

 • [C115] Ziyang Yu, Guojin Chen, Yuzhe Ma, Bei Yu, “A GPU-enabled Level-Set Method for Mask Optimization”, IEEE/ACM Proceedings Design, Automation and Test in Europe (DATE), Feb. 01–05, 2021. (paper) (slides)

 • [C114] Qi Sun, Tinghuan Chen, Siting Liu, Jin Miao, Jianli Chen, Hao Yu, Bei Yu, “Correlated Multi-objective Multi-fidelity Optimization for HLS Directives Design”, IEEE/ACM Proceedings Design, Automation and Test in Europe (DATE), Feb. 01–05, 2021. (paper) (slides) (Best Paper Award Nomination)

 • [C113] Qi Sun, Chen Bai, Hao Geng, Bei Yu, “Deep Neural Network Hardware Deployment Optimization via Advanced Active Learning”, IEEE/ACM Proceedings Design, Automation and Test in Europe (DATE), Feb. 01–05, 2021. (paper) (slides)

 • [C112] Siting Liu, Qi Sun, Peiyu Liao, Yibo Lin, Bei Yu, “Global Placement with Deep Learning-Enabled Explicit Routability Optimization”, IEEE/ACM Proceedings Design, Automation and Test in Europe (DATE), Feb. 01–05, 2021. (paper) (slides)

 • [C111] Hongjia Li, Mengshu Sun, Tianyun Zhang, Olivia Chen, Nobuyuki Yoshikawa, Bei Yu, Yanzhi Wang, Yibo Lin, “AQFP-Capable Physical Design Automation”, IEEE/ACM Proceedings Design, Automation and Test in Europe (DATE), Feb. 01–05, 2021. (paper)


2020


2019

 • [C80] Bentian Jiang, Xiaopeng Zhang, Ran Chen, Gengjie Chen, Peishan Tu, Wei Li, Evangeline F. Y. Young, Bei Yu, “FIT: Fill Insertion Considering Timing”, ACM/IEEE Design Automation Conference (DAC), pp. 221:1–221:6, Las Vegas, NV, June 2–6, 2019. (paper) (slides) (poster)


2018


2017

 • [C57] Hang Zhang, Fengyuan Zhu, Haocheng Li, Evangeline F. Y. Young, Bei Yu, “Bilinear Lithography Hotspot Detection”, ACM International Symposium on Physical Design (ISPD), pp. 7–14, Portland, OR, Mar. 19–22, 2017. (paper) (Best Paper Award)


2016


2015


2014

2013


2012

 • [C13] Bei Yu, Jhih-Rong Gao, Duo Ding, Yongchan Ban, Jae-Seok Yang, Kun Yuan, Minsik Cho, David Z. Pan, “Dealing with IC Manufacturability in Extreme Scaling”, IEEE/ACM International Conference on Computer-Aided Design (ICCAD), pp. 240–242, San Jose, CA, Nov. 5–8, 2012. (paper) (Embedded Tutorial paper)


2011

2010

2009Books / Book Chapters

 

[B3] Shiyan Hu, Bei Yu, “Big Data Analytics for Cyber-Physical Systems”, Springer, 2020.

 

[B2] Bei Yu, David Z. Pan, “Design for Manufacturability with Advanced Lithography”, Springer, 2016.

 

[B1] Bei Yu, David Z. Pan, “Layout Decomposition for Triple Patterning”, in Encyclopedia of Algorithms, M.-Y. Kao eds., Springer, 2015. (paper)


Dissertation

Newsletters

 • [N2] Bei Yu, Gilda Garreton, David Z. Pan, “Layout Compliance for Triple Patterning Lithography: An Iterative Approach”, SPIE Newsroom.