Group Meeting Files (Fall, 2017)

Intelligence Group

Date Topic Presenter #1 Presenter #2 Files
Sept. 11 Welcome
Sept. 18 Attention is All You Need Xiaotian Yu Yue Wang slides
Sept. 25 Convolutional Encoder & Sequence Learning Wang Chen Hongyi Zhang slides
Oct. 2 National Day Holiday
Oct. 9 Jichuan Zeng Albert Li
Oct. 16 Decentralized & Neural Factorization Machines Yuxin Su Shenglin Zhao slidesslides
Oct. 23 Deep Bayesian Learning Haoli Bai Han Shao slides
Oct. 30 Xixian Chen Pengpeng Liu
Nov. 6 Ken Chan Wenxiang Jiao
Nov. 13 Jingjing Li Jiani Zhang
Nov. 20 Yifan Gao Weibin Wu
Nov. 27 Joachim Curto Irene Zarza

All seminars

 
2017_fall.txt · Last modified: 2018/01/11 20:58 by lyu     Back to top