Applications

NameEmail (@cse.cuhk.edu.hk)Room No.Position
CHAN Lai Wan

lwchan

1016

Professor

DOU Qi

qdou

1014

Assistant Professor

HENG Pheng Ann

pheng

929

Professor

KING Kuo Chin Irwin

king

1031/908

Chairman and Professor

LEE Ho Man Jimmy

jlee

1009

Professor and Associate Dean (Education)

LEUNG Kwong Sak

ksleung

917

Emeritus Professor, Research Professor

LO Chi Lik Eric

ericlo

1007

Associate Professor

LYU Rung Tsong Michael

lyu

927

Professor

WAH Wan Sang Benjamin, JP

wah

110

Wei Lun Professor of Computer Science and Engineering

WONG Man Hon

mhwong

915

Associate Professor

XU Lei

lxu

930

Emeritus Professor

YIP Yuk Lap Kevin

kevinyip

1006

Associate Professor

YU Bei

byu

914

Assistant Professor

Artificial Intelligence

NameEmail (@cse.cuhk.edu.hk)Room No.Position
CHAN Siu On

siuon

911

Assistant Professor

DOU Qi

qdou

1014

Assistant Professor

JIA Jiaya Leo

leojia

1018

Professor

KING Kuo Chin Irwin

king

1031/908

Chairman and Professor

LEE Ho Man Jimmy

jlee

1009

Professor and Associate Dean (Education)

LEUNG Ho Fung

lhf

1011

Professor

LEUNG Kwong Sak

ksleung

917

Emeritus Professor, Research Professor

LYU Rung Tsong Michael

lyu

927

Professor

WAH Wan Sang Benjamin, JP

wah

110

Wei Lun Professor of Computer Science and Engineering

XU Lei

lxu

930

Emeritus Professor

Computer Engineering

NameEmail (@cse.cuhk.edu.hk)Room No.Position
WONG Ding Fat Martin

mdfwong

606F

Choh-Ming Li Professor of Computer Science and Engineering; and Dean of Engineering

XU Qiang

qxu

1008

Associate Professor

YANG Ming Chang

mcyang

906

Assistant Professor

YOUNG Fung Yu

fyyoung

916

Professor

YU Bei

byu

914

Assistant Professor

Computer Theory

NameEmail (@cse.cuhk.edu.hk)Room No.Position
BOGDANOV Andrej

andrejb

926

Associate Professor

CAI Leizhen

lcai

931

Professor

CHAN Siu On

siuon

911

Assistant Professor

TAO Yufei

taoyf

1019

Professor

YAO Chi Chih Andrew

ccyao

1010

Distinguished Professor-at-Large

Data and Software Engineering

NameEmail (@cse.cuhk.edu.hk)Room No.Position
CHAN Lai Wan

lwchan

1016

Professor

CHENG James

jcheng

107

Associate Professor

FU Wai Chee Ada

adafu

1012

Adjunct Associate Professor

KING Kuo Chin Irwin

king

1031/908

Chairman and Professor

LO Chi Lik Eric

ericlo

1007

Associate Professor

LUI Chi Shing John

cslui

111

Choh-Ming Li Professor of Computer Science and Engineering

LYU Rung Tsong Michael

lyu

927

Professor

SHAO Zili

shao

909

Associate Professor

WAH Wan Sang Benjamin, JP

wah

110

Wei Lun Professor of Computer Science and Engineering

WONG Man Hon

mhwong

915

Associate Professor

YANG Ming Chang

mcyang

906

Assistant Professor

YIP Yuk Lap Kevin

kevinyip

1006

Associate Professor

Networks and Systems

NameEmail (@cse.cuhk.edu.hk)Room No.Position
CHENG James

jcheng

107

Associate Professor

FU Wai Chee Ada

adafu

1012

Adjunct Associate Professor

LEE Pak Ching Patrick

pclee

108

Associate Professor

LO Chi Lik Eric

ericlo

1007

Associate Professor

LUI Chi Shing John

cslui

111

Choh-Ming Li Professor of Computer Science and Engineering

LYU Rung Tsong Michael

lyu

927

Professor

MENG Wei

wei

109

Assistant Professor

TAO Yufei

taoyf

1019

Professor

WONG Man Hon

mhwong

915

Associate Professor

Rich Media

NameEmail (@cse.cuhk.edu.hk)Room No.Position
FU Chi Wing Philip

cwfu

928

Associate Professor

HENG Pheng Ann

pheng

929

Professor

JIA Jiaya Leo

leojia

1018

Professor

WONG Tien Tsin

ttwong

1015

Professor